АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД

АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА - НА ТОЧНОТО МЯСТО, В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

АЕБТРИ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СЕРВИЗ ЕООД            

Фирма  АЕБТРИ-СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД е търговската фирма на АЕБТРИ и е създадена през 1997 г.

Фирмата предлага на транспортните оператори следните стоки и услуги:

Пособия, литературa, бланки, ADR оборудване

Карти за гориво

Нетно възстановяване на ДДС

Доставки по куриер

Продажба на софтуер и устройства за архивиране на данните от картите на водачите и дигитални тахографи.

Google
WWW AEBTRI-SERVICE
Free Page Rank Tool

Нашият ангажимент за защита на личните Ви данни

 

АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД  се отнася изключително отговорно към защитата на личните данни на  потребителите и партньорите си.

Тъй като държим винаги да сме коректни,  в изпълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и регулациите на Общия регламент за защитата на данните 2016/679 на ЕС (ОРЗД) Ви информираме, че всички предоставени до този момент от Вас лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ОРЗД попадат под специален режим  на защита.

 

АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД съхранява, обработва и използва лични данни единствено и само във

връзка с реализиране на правата и поетите задължения при гарантираното им опазване в тайна от трети лица.