АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД

АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА - НА ТОЧНОТО МЯСТО, В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

Архивиране на данните от дигиталните тахографи

След влизането в сила на регламент (ЕИО) №3821/85 и 561/2006/ЕО стана задължително всички фирми, притежаващи ПС, оборудвани с дигитални тахографи, периодичното да архивират информацията от картите на водачите и да ги съхраняват и предоставят при поискване от страна на контролните органи.

 

Нашата цел е да Ви улесним и да извършваме всички необходими процедури вместо Вас. Не е необходимо да закупувате специална апаратура и да назначавате и обучавате персонал, оставете всичко в наши ръце! 

 

 Извличане на данните от картите на водачите;

 Извличане на данните от дигиталните тахографи;

 Архивираране и съхраняване на информацията;

 Анализ и обработка;

 Консултация;

 Продажба на апаратура, софтуер и поддръжка.

Free Page Rank Tool